Appartementsrecht

Appartementsrecht

Wat is appartementsrecht?

Een appartementsrecht houdt in dat men mede-eigenaar is van het gehele gebouw en bovendien recht heeft op het uitsluitend gebruik van een gedeelte van een gebouw, het privégedeelte. Tevens heeft men het recht om de gemeenschappelijke gedeelten te gebruiken. Een appartementsrecht wordt juridisch beschouwd als een registergoed, zoals een gewoon huis, zodat daarop hypotheek kan worden gevestigd.

 

Splitsing van het gebouw

Op de splitsingstekening die bij de koopakte wordt gevoegd, worden de privé-gedeelten met dikke zwarte lijnen omrand en de gedeelten van het gebouw die gemeenschappelijk zijn, worden van dunne lijnen voorzien. Daarmee zijn de grenzen tussen de privé en de gemeenschappelijke gedeelten duidelijk zichtbaar.

 

Reglement van splitsing

Het reglement van splitsing is het belangrijkste onderdeel van de splitsingsakte. Het laatste in Nederland gehanteerde modelreglement dateert van 17 januari 2006. Nagenoeg ieder splitsingsreglement is gebaseerd op dit modelreglement, maar ieder splitsingsreglement wordt specifiek geschreven voor het gebouw dat wordt gesplitst in appartementsrechten.

 

Gedragsregels

Een appartementseigenaar dient zijn woning zo te gebruiken en te onderhouden dat hij/zij de andere bewoners geen overlast bezorgt. Hij/zij zit als het ware in een leefgemeenschap en dient zich daarnaar te gedragen. In het reglement worden ook deze gedragsregels beschreven.

Snel zoeken

Prijsklasse