Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren

Vereniging van eigenaren

Als bewoner van je eigen appartement wil je comfortabel en zorgeloos wonen en word je samen met de medebewoners eigenaar van het gebouw waarin je woont. Het is daarom belangrijk dat je je samen beschermt tegen risico’s als brand en aansprakelijkheid en dat je gezamenlijk een prettige woonomgeving creëert. Voor toekomstige noodzakelijke werkzaamheden wordt middels een maandelijkse bijdrage gespaard. De maandelijkse bijdrage is gebaseerd op een meerjarenbegroting, waarin de gemeenschappelijke belangen van de appartement eigenaren van het complex zijn  omschreven. Deze belangen bestaan ten eerste uit de instandhouding en het onderhoud van het gebouw en de daarbij behorende technische installaties. Omdat je samen eigenaar bent, wordt je van rechtswege automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De maandlasten hiervan worden berekend aan de hand van het deel welke in de splitsingsakte is opgenomen. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal m2 per appartement.

 

Huishoudelijk reglement

In de notariële akte van splitsing zijn alle rechten en plichten van de diverse leden (eigenaren) vastgelegd. Alle eigenaren van de appartementen zijn in de toekomst gezamenlijk verantwoordelijk voor de instandhouding en het onderhoud van het appartementencomplex. Als uitgangspunt wordt de splitsingsakte gehanteerd. Vaak neemt de VvE later een huishoudelijk reglement aan waarin nadere details beschreven staan. Je maakt in de jaarlijkse vergadering afspraken over bijvoorbeeld de schoonmaak en het onderhoud en legt deze afspraken voor een jaar vast in dit huishoudelijk reglement. De beslissing wordt derhalve genomen tezamen met de mede-eigenaren.

 

Maandelijkse bijdrage

Als bijdrage in de kosten van de VvE betaal je maandelijks een voorschotbijdrage aan de vereniging. Deze bijdrage heeft onder andere betrekking op de volgende zaken:

  • Opstal- en aansprakelijkheidsverzekering (van de VvE)
  • Glasverzekering t.b.v. algemene alsmede de privéramen (indien gewenst)
  • Liftkeuring en -onderhoud
  • Energieverbruik algemene verlichting in parkeergarage, trappenhuis en buiten
  • Reservering voor groot onderhoud (schilderwerk, dak, etc.)
  • Algemene kosten, administratiekosten, vergaderingen en dergelijke 

 

Een eventuele inboedelverzekering blijft de verantwoordelijkheid van de bewoner/eigenaar zelf. De maandelijkse bijdrage zal per jaar variëren, afhankelijk van wat je samen afspreekt in de jaarlijkse vergadering.

Snel zoeken

Prijsklasse