Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst

Deze website - www.WoonInNijmegen.nl - is met de grootste zorg samengesteld en wordt regelmatig aangepast. De gebruiker moet zich er derhalve van bewust zijn dat de informatie op deze website kan veranderen zonder dat de gebruiker daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. De informatie op deze website is dus uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en niet bedoeld als juridisch verkoopstuk. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. De beheerder van WoonInNijmegen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van informatie, tekeningen, impressies en illustraties die op deze website staan en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De op tekening vermelde maatvoering zijn indicatief. Door de aard van het bouwproces, wetgeving en voorschriften kan de uitvoering enigszins afwijken. De plaatsing van meubels en apparaten in de plattegronden dient alleen om een indicatie te geven van de grootte van de ruimten. De posities van de afgebeelde CV’s, MV’s en VV’s kunnen naar aanleiding van technische specificaties verplaatst worden. Informeer bij de makelaar naar de meest recente informatie over de projecten.

Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites. WoonInNijmegen.nl geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komt uitsluitend toe aan WoonInNijmegen.nl. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van WoonInNijmegen.nl is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar WoonInNijmegen.nl wordt verzonden, is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.